ANNONS

(S) vill förtäta på fler villatomter

Flygarevägen i Häggvik är en av de platser där det förtätas med flerbostadshus.
Flygarevägen i Häggvik är en av de platser där det förtätas med flerbostadshus.
Socialdemokraterna i Sollentuna vill att fler villatomter i Sollentuna ska förtätas med flerbostadshus.
– Jag utesluter inte att man köper upp mark för detta, som de har gjort i Örebro, säger Joakim Jonsson (S).
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att det planeras för 166 nya bostäder på före detta villatomter i Sollentuna kommun.

Planerna har fått både ris och ros.

Socialdemokraterna i Sollentuna faller in i den senare kategorin. Joakim Jonsson, andra vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vill att Sollentuna kommun ska hjälpa privata byggbolag bygga parhus, radhus eller lägenheter på tomter där det idag står enbostadshus.

Ett av skälen är att öka byggtakten.

– Förra året färdigställdes 200 bostäder i Sollentuna kommun. Det ger oss plats 66 i hela Sverige och är alldeles för dåligt för en kommun i Stockholmsregionen, säger Joakim Jonsson.

Varför är förtätning i villaområden en bra idé?

– Vi pratar ofta om vikten av att blanda olika upplåtelseformer i varje område. Vi tror att möten mellan människor med olika inkomst och bakgrund är bra. Det motverkar segregering och skapar ett samhälle där man har större förståelse för varandra, säger Joakim Jonsson.

Här ser han en möjlighet att utnyttja den pågående digitaliseringen av detaljplaner i Sollentuna kommun.

– Till skillnad från moderatmajoriteten vill vi att kommunen ska utnyttja kartläggningen inte bara till att identifiera de tomter där det är olämpligt att förtäta – utan också de tomter där det är lämpligt, säger Joakim Jonsson.

ANNONS

Hur ska det gå till rent praktiskt? Villatomter är nästan alltid privatägda.

– Man kan göra en inventering och sedan föra dialog med markägare och uppmuntra till förtätning i de områden där vi tycker att det är rimligt. Men jag utesluter inte att man köper upp mark för detta, som de har gjort i Örebro, säger Joakim Jonsson.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M) anser dock att detta är att gå för långt och säger till Mitt i att syftet med inventeringen av detaljplaner är att behålla kontrollen över hur områdena utvecklas, och inte att hjälpa byggsugna bolag på traven.

– Vi är inte motståndare per definition till punktvis förtätning, men det ska vara ordning och reda och förutsägbart. Det Socialdemokraterna indikerar ger lite vilda västern-känlsa, säger Thomas Ardenfors.