Vill ge sovmorgon till Stockholms elever

Låt eleverna få sovmorgon – så blir de både piggare och avlastar kollektivtrafiken i rusningen.

Ett förslag som både stadsledningskontoret och utbildningsnämnden ser positivt på.

Många elevers sömnbehov ökar under puberteten, och det kan ibland vara svårt för tonåringar att masa sig iväg till skolan på morgonkvisten. Därför skrev Karin Ernlund (C) en motion till kommunfullmäktige om att elevernas skoltid borde skjutas fram.

”Det finns en djupt rotad uppfattning om att det är bra för karaktären att gå upp tidigt på morgonen. Men för de flesta av oss är det väldigt svårt – och det gäller särskilt för elever i tonåren” skriver Karin Ernlund i motionen. Hon hänvisar till en studie från Kanada, där eleverna enligt Ernlund fick bättre skolresultat av att börja runt en timme senare. Att elevrena inte behöver åka i den värsta morgonrusningen, gör även att kollektivtrafiken avlastas, menar Karin Erlund.

Nu har stadsledningskontoret och utbildningsnämnden givit sina åsikter om förslaget. Bägge instanser välkomnar intentionen, men menar att det är upp till rektorerna på skolorna att avgöra när eleverna ska börja sin skoldag. Skolborgarrådet Olle Burell (S) är inne på samma spår.

”Karin Ernlund lyfter i sin motion fram en viktig aspekt kring elevernas möjlighet att ta vara på sin skoltid, nämligen den som handlar om sömn och hälsa. I likhet med stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen vill jag dock framhålla att det är rektors ansvar att organisera skolans arbetssätt, inklusive tider för undervisningens bedrivande”.

Att från central nivå detaljstyra skolorna om när skoldagen ska starta på morgonen skulle enligt Olle Burell inkräkta på rektors lagstadgade ansvar för organisationen.

”Däremot är det intressant att stimulera till samtal och erfarenhetsutbyten mellan rektorerna och lärarna om anpassade skoltider för att främja elevers hälsa”, avslutar Olle Burell sin skrivelse.