Här vill de dra gränsen för naturreservatet

Den gröna linjen på kartan är Naturskyddsföreningens och Kräpplagruppens gränsförslag.
Den gröna linjen på kartan är Naturskyddsföreningens och Kräpplagruppens gränsförslag.
Marken i Rågsveds friområde har tidigare betats av får och kor. Foto: Anders Tranberg
Marken i Rågsveds friområde har tidigare betats av får och kor. Foto: Anders Tranberg
Stockholms Naturskyddsförening och Kräpplagruppen har gjort ett eget förslag på gränser för ett naturreservat i Rågsved.
– Vi vill vara aktiva redan före samrådet, säger Anders Tranberg, ordförande för Stockholms naturskyddsförening.

På Stockholms stads hemsida kan man läsa att staden arbetar med ett förslag på att Rågsveds friområde ska göras till naturreservat. Redan i höst har det sagts att ett förslag ska ut på samråd. Mitt i Söderort har inte lyckats få tidplanen bekräftad. Men i väntan på nästa besked från staden har Stockholms Naturskyddsförening och  den lokala miljöföreningen Kräpplagruppen, tagit fram ett förslag på hur gränserna för ett reservat skulle kunna dras.

– Vi har varit noga med att få med de områden som Skogsstyrelsen har klassificerat som nyckelbiotoper. Där finns flera rödlistade arter och förutsättningar för en rik biologisk mångfald, säger Anders Tranberg, söderortsbo och ordförande för Stockholms Naturskyddsförening.

Föreningen poängterar även slänten ner mot Kräppladalen som viktig att få med.

– Vi vill vara aktiva och få ner något på en karta redan innan samrådet, förklarar Anders Tranberg.

Mitt i Söderort har utan framgång sökt ansvarig förvaltning hos Stockholms stad för en kommentar.