Vill ha asfalterad gångväg genom parken

Gångvägen mellan Solkensbrinken och stationen borde asfalteras. Det anser en Spångabo som lämnat ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

På baksidan av Spånga station finns en liten park som gränsar till Solhöjden. Genom parken går en liten, informell, gångväg.

Den gångvägen borde asfalteras och förses med belysning, enligt en Spångabo som lämnat ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

Enligt förslaget är gångvägen flitigt använd, bland annat av dem som bor på Solhöjden och Solhemsbackarna, samt av personal och och barn på Solhöjdens förskola.

Förslagsställaren påpekar också att cykelbanan utmed järnvägsspåret kommer att ledas om när Mälarbanan byggs och att gångvägen då blir högre belastad.

Medborgarförslaget lämnades första gången under förra mandatperioden, när alliansen styrde. Det stöttades då av oppositionen och förslagsställaren hoppas därför att de politikerna – som nu är i majoritet – fortfarande tycker att förslaget är bra.

Stadsdelsnämnden tar upp förslaget på sitt möte nästa vecka.