Vill ha bänkar på Skinnarviksberget

SÖDERMALM Ett medborgarförslag om att sätta upp bänkar­ med tillhörande bord som är fastskruvade i berget har inkommit till förvaltningen.

Enligt förslaget är det en självklarhet att Södermalms vackraste utsikt ska ha bänkar för de äldre och handikappade.

Personen bakom förslaget vill också att de skadade sopstationerna ska bytas ut snarast.