Vill ha belysning efter bilinbrotten

Två fredagar i rad har spelare utsatts för bilinbrott vid Lidingö tennisklubb. Klubbledningen har länge efterfrågat belysning på parkeringen, men utan resultat.

– Det känns otryggt, säger Helena Hägglund på klubben.

Carolina Mannheimer parkerade bilen utanför tennisklubben för att spela en damturnering en fredagskväll för några veckor sedan. När hon kom tillbaka ut märkte hon att rutan var sönderslagen.

– Det var tråkigt och struligt, de stal en väska med tenniskläder och en Ipad. Det känns sådär med tryggheten i området. Det är väldigt mörkt och jag tycker absolut att det behövs lampor och kanske en rörelsedetektor, säger hon.

Veckan före, också en fredagskväll, drabbades en annan tennisspelare av inbrott i bilen. Även den gången blev rutan sönderslagen och tjuvarna stal saker till ett värde av runt 10 000 kronor.

– Jag hade hört talas om att det hade varit inbrott där tidigare så jag blev inte direkt förvånad. Men jag var ändå inte beredd på att det skulle ske där utanför klubben och jag känner en sorg över att det sker. Det jobbigaste är att barnen blev väldigt skärrade och de känner en otrygghet i att röra sig i området runt Vallen, säger bilägaren som vill vara anonym.

I dag finns inga lampor på parkeringen vid tennisklubben. Det finns belysning på gång- och cykelvägen intill men den är riktad bort från parkeringen. Parkeringen är dessutom ofta fullbelagd så bilägare får parkera på vägen intill där det finns mycket buskage som ytterligare skymmer sikten.

I över ett år har Lidingö Tennisklubb försökt få kommunen att installera lampor vid parkeringen.

– Det är en parkering som många rör sig på och den är inte upplyst. Barnen syns inte så bra och det är mycket enklare att göra stölder om det är mörkt. Folk kan stå och pula med bilarna utan att bli sedda och vi har haft många inbrott, säger Helena Hägglund som är administrativ chef på tennisklubben.

På Lidingö kommun hänvisar man till att det pågår detaljplanearbete för hela idrottsanläggningen Lidingövallen. Därför kommer man att vänta med att ordna ny belysning eftersom området ändå kan komma att byggas om framöver.

– Det här ligger inte högst upp på listan och det skulle bli mycket pengar för något som kanske ända ska byggas bort. Skulle man gräva ner riktig belysning kostar det i alla fall hundratusen kronor, säger Rolf Mattsson som är gatuförvaltare på Lidingö stad med ansvar för belysning.

Rolf Mattsson öppnar ändå upp för en alternativ lösning.

– Man skulle möjligtvis kunna byta ut armaturen så att lamporna vid cykelvägen strålar åt båda hållen. Det blir ju inte en god belysning men det skulle kunna göra saken bättre. Vi ska titta om det finns lite pengar över och det är inte omöjligt att vi har lite bättre belysning där till hösten.

Det behövs bättre belysning för att stoppa bilinbrotten, menar Helena Hägglund, administrativ chef på tennisklubben.

Det är väldigt mörkt och jag tycker absolut att det behövs lampor.Carolina MannHeimer, INBROTTSDRABBAD

Fakta

Ny detaljplan

Området vid Lidingövallen ingår i ett stort detaljplanearbete.

Syftet är att utveckla vallen, ordna dagvattenrening vid Kyrkviken samt att säkerställa allmänhetens tillgång till Kyrkviken där Lidingöloppsspåret går. Det området är i dag planagt för industriändamål.

Källa: Lidingö stad