Vill ha bilfritt vid skolorna

Stockholm Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad tycker att staden måste göra mer för att öka trafiksäkerheten runt skolorna.

– Med bilfria zoner kan vi minska vi de trafikproblem runt skolorna som uppkommer för att föräldrar inte vågar låta barnen gå eller cykla till skolan.

Enligt MP anser 61 procent av Stockholms rektorer att trafiksäkerheten är ett mycket allvarligt problem.

Därför föreslår partiet bland annat bilfria zoner i anslutning till låg- och mellanstadie­skolor i den mån det är möjligt.

Partiet tycker också att alla skolor ska ha fungerande och trygga gång- och cykelbanor till och från skolan.