Vill ha dansbana i Skåne­gläntan

Nyheter Det har kommit ett medborgarförslag till Södermalms stadsdelsförvaltning om att staden borde fixa en permanent eller nedmonterbar dansbana i parken Skånegläntan.

Avsändaren av förslaget tycker att platsen nedanför solstolarna intill Västgötagatan är trist, och att den borde kunna utnyttjas bättre.

Medborgaren vill att södermalmsborna ska kunna ta en svängom med en pardans eller två på platsen.

Politikerna tar dock inte ställning till en eventuell dansbana förrän i augusti då stadsdelsnämnden har sammanträde nästa gång.