Vill ha längre cykelväg

Hässelby villastad

Förläng gång- och cykelvägen utmed Blomsterkungsvägen i norra Hässelby villastad. Det vill en invånare som har skrivit ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

I dag finns, enligt brevskrivaren, en sådan väg utmed Blomsterkungsvägen utom på sista biten ner mot Lövstavägen. I stället går och cyklar människor längs vägrenen vilket skapar otrygghet.

Förslaget kommer, som alla medborgarförslag, att behandlas på ett framtida möte i stadsdelsnämnden.