Vill ha lekpark i Mandelparken

Bygg en lekplats i Mandelparken.

Det skriver en Södermalmsbo i ett medborgarförslag.

Mandelparken vid Norra Hammarbyhamnens kaj i höjd med Spårvägsmuseet är en ganska tom park utan liv. Därför borde Stockholms stad bygga klätternät, skejtboardramper eller anlägga andra typer av lekredskap för större barn. Det skriver en kvinna från Södermalms i ett medborgarförslag till Södermalms stadsdelsnämnd.

”Det enda som brukar hända här är att hundägare olovligen släpper lös sina hundar och att kanadagässen betar och skiter ner”, skriver förslagsställaren i sin motivering.

Stadsdelsnämnden kommer att ge sin syn på saken på ett av sina möten senare i höst eller i början av nästa år.

Här på Södermalm verkar vi bli allt bättre på att försöka påverka vår omgivning, i alla fall sett till antalet medborgarförslag som vi lämnat in till stadsdelsnämnden.

Under 2015 har det hittills kommit 48 medborgarförslag, jämfört med 36 förslag för hela 2014 och 30 förslag under 2013.