Vill ha mer utomhusaktiviteter i Silverdal

Boende i Silverdal vill bland annat att ett nytt utomhusgym ska anläggas i området.
Boende i Silverdal vill bland annat att ett nytt utomhusgym ska anläggas i området.
Nu har de boende i Silverdal fått nog. Bristen på aktiviteter för äldre barn är för stor, och man presenterar nu en rad olika förslag på hur grönområden och parker skulle kunna utvecklas.

Dokumentet som de boende i området sammanställt och skickat in till kommunen innehåller sju olika förslag på utomhusaktiviteter. Enligt förslaget anser man att ytorna som finns kan utnyttjas på ett mycket bättre sätt än vad de gör idag.

– När området byggdes var det från början tänkt för lite äldre, men med facit i hand ser man att det är mycket barnfamiljer som bor här. Det saknas ytor för spontanidrott, och det är absolut en kommundel som vi behöver snäppa upp lite, säger Niklas Roos Af Hjelmsäter chef på kultur- och fritidskontoret.

Idag har den stora parken främst öppna gräsytor och ett par knattefotbollsmål. De boende efterfrågar nu ett utomhusgym, en skate/kickbike park, en multisportarena, en puckelfotbollsplan, parkour och förslår också att man ska rensa dammen vid Silverbäcksskolan och sätta upp belysning som man kan använda vintertid.

– Vi är medvetna om att det inte finns så mycket aktivitetsytor i området idag, och förstår absolut varför den här synpunkten kommer. Men det är ett politiskt beslut, och politiker och tjänstemän behöver prata ihop sig om vilka ytor som är lämpliga att tillföra i området.