ANNONS

Vill ha park och utegym på kajen

Utegym, gräsmatta, blommor och nya bänkar. Nu höjs röster för att Söder Mälarstrand bör rustas upp.
ANNONS

Den gamle generaldirektören för Folkhälsoinstitutet, Gunnar Ågren, sitter i dag i stadsdelsnämnden för Vänsterpartiet.

Men han vurmar ännu för folkhälsan. I en skrivelse om ”Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla” föreslår han en rad förbättringar för att göra kajstråket trevligare.

För som det ser ut i dess västra del, det som ligger mot Långholmen, kan det inte fortsätta, anser Gunnar Ågren. Där finns delar som är ”helt ödsliga och utelämnade, ibland ockuperade av containrar och stinkande sopsäckar”, skriver han.

Grusplanen vid kajplats 25 borde få ett utegym och en gräsmatta. Det skulle passa bra eftersom den ligger utmed Hälsans stig och belastningen på de utegym som finns är stor, menar han. Det borde även inrättas en offentlig toalett, fler träd borde planteras, skräpet tas bort och vid kajplats 26 finns en illa underhållen park med trasiga bänkar som Ågren vill få upprustad.

Den idén verkar han nu få gehör för. Stadsdelsförvaltningen föreslår att det lilla grönområdet får nya bänkar, nytt gräs och att nya blommor planteras. Om det klubbas igenom i nästa vecka görs parken i ordning redan i år.

Utegymmet och toaletterna kan de dock inte ta ställning till, utan hänvisar vidare till trafik- och renhållningsnämnden och till Stockholms hamnar.

Grusplanen vid kajplats 25 borde få ett utegym och en gräsmatta.

ANNONS