Vill ha privata saluhallar

Nyheter Moderaterna i Stockholm har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att saluhallarna i innerstan bör ha längre öppettider. Bland annat vill man att Östermalmshallen ska ha öppet längre på vardagskvällar och även ha öppet på söndagar.

I motionen som är under­skriven av moderaterna Joakim Larsson och Henrik Sjölander skriver man också att Östermalmshallen, Hötorgs­hallen och Söderhallarna bör bli privatiserade och inte längre drivas i kommunal regi.

Detta ska enligt motionärerna utveckla och göra hallarna mer tillgängliga för stockholmarna.