Vill ha stadspark på fältet

Här i kanten av Järvafältet vill Jerker Söderlind ha innerstadskvarter som binder ihop Akalla, Husby och Kista. Han tror att 40 000 nya bostäder skulle kunna byggas samtidigt som området blir attraktivare att bo i.
Här i kanten av Järvafältet vill Jerker Söderlind ha innerstadskvarter som binder ihop Akalla, Husby och Kista. Han tror att 40 000 nya bostäder skulle kunna byggas samtidigt som området blir attraktivare att bo i.
Stadsforskaren Jerker Söderlind vill att Järvafältet görs om till ett svenskt Central Park.

Men nätverket Järvas framtid sågar förslaget.

– Härifrån och 120 meter ut skulle man kunna ha innerstadskvarter av Östermalmstyp, och utanför det en fantastisk stadsgata med serveringar och restauranger, säger stadsforskaren och arkitekten Jerker Söderlind och pekar ut över Järvafältet där vi står i höjd med Igelbäcksskolan.

Hans dröm vore att binda ihop stadsdelarna i hela Järva med vanligt gatunät, att trafiksepareringen försvinner, och att bygga 10–15-våningshus som kantar ”stadsparken”. Han är kritisk till E18-projektet längs Rinkeby och Hjulsta, och hade hellre sett stadsgator i stil med Sveavägen eller Hornsgatan, med hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen.

På norra sidan är det dock inte för sent, menar Jerker Söderlind. En stadsgata längs fältet skulle kunna binda ihop Kista, Husby och Akalla.

– Utanför den förädlar vi det ödsliga fältet med sjöar, broar, sommar- och vinteraktiviteter. Vi skulle kunna få ett gigantiskt Humlegården fast roligare.

Förslaget skulle göra Stockholm mer blandat, men för Jerker Söderlind är det hela även en rättvisefråga.

– Man ska inte behöva vara jätterik för att bo i ett område av Östermalmstyp, säger han.

Men i Husby har folket tydligt sagt att de vill ha kvar trafikseparering. Ska man inte lyssna på det?

– Alla deltar inte i protesterna. Men jag tror också att många, ifall Husby blir väldigt attraktivt, är rädda att hyrorna går upp. Man måste nog diskutera någon form av ägande även för dem som hyr. Om man skulle sälja de lägenheterna för tusen kronor per kvadrat, då skulle de ha råd.

Är det inte orimligt att rea ut allmännyttan?

– Det kan hända, det är bara ett förslag. Men jag förstår att folk är oroliga för att hyrorna ska förändras. Man kan på något sätt avtala om det.

Att nagga i kanten på Järvas naturområde ser han inte som ett problem.

Kista byggdes på en plats där det en gång stod skog, likaså Södermalm och Östermalm. Ur ekologisk synpunkt är det bättre att förtäta staden än att hugga ner träd och bygga på andra ställen i regionen, för att sedan binda ihop områden med motorvägar, menar han.

Men Arne Johansson från nätverket Järvas framtid suckar åt Jerker Söderlinds förslag.

– Det är verklighetsfrämmande idéer, helt utan folklig förankring. Vem vill att Stockholm, en stad där vatten och grönområden gör den till en pärla bland europeiska storstäder, förvandlas till ett Manhattan där man förstör de gröna oaserna?

Ska inte fler människor få bo som i innerstan?

– Jag tror inte att folk vill ha Sveavägen överallt. För väldigt många stockholmare tror jag att närheten till naturen är väldigt uppskattat.

Arne Johansson håller med om att fler bostäder behövs, även i Järva.

– Men vi behöver bostäder som folk har råd att bo i. Och det finns gott om plats i Mälardalen. Alla behöver inte bo i Stockholm, och det skulle gå att bygga ut pendeltågstrafiken och tunnelbanan. För oss som bor i Husby är Järvafältet det bästa vi har, där vi kan andas och höra lite fågelsång.