Vill ha utegym i Hässelby

Hässelby Strand ”Bygg ett utegym i Hässelby strand.”

Det föreslås i ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby. Brevskrivaren föreslår en gräsmatta på ungefär 300 meter.Förvaltningen svarar att de är positiva till idén men att det i dag inte finns några planer på fler utegym i stadsdelen.