Vill hämta barnen med färdtjänst

UPPLANDS-BRO I november slog förvaltningsrätten fast att färdtjänst får användas för att hämta barnen på fritids. Rätten upphävde därmed landstingets beslut att inte bevilja en kvinna i Upplands-Bro extra färdtjänstresor för att hämta barnen.

Men nu överklagar landstinget beslutet till kammarrätten. Landstinget menar att barns resor till och från grundskolan inte omfattas av färdtjänstlagen.