S-topp vill se idrottsplats för 80 miljoner

Arne Närström
Arne Närström menar att Bintebo på väg mot tennishallen är en tänkbar Idrottsplats.
Arne Närström
Lövhagen vid Förrådsvägen är en annan tänkbar placering menar Närström.
Socialdemokraterna i Salem vill att kommunen bygger en idrottsplats i Bintebo eller Lövhagen för 80 miljoner.
– En fullstor hall i Fågelsången skulle göra att det blir mycket trafik på platsen, menar oppositionsrådet Arne Närström (S).

Tidningen har tidigare berättat att Alliansen i Salem vill bygga en hall med en spelyta stor nog för handboll i samband med skolbygget i Fågelsången i Salem. Socialdemokraterna i Salem menar dock att det vore bättre att bygga en hall samt idrottsplats på väg ut mot tennishallen (Bintebo) eller på Förrådsvägen (Lövhagen mitt emot nuvarande rastplats för hundar).

– Vi talar om att bygga en idrottsplats. I dag åker våra ungdomar till Rödstu Hage för att hålla på med friidrott, säger oppositionsrådet Arne Närström (S)

Arne Närström

Närström vid Lövhagen som ligger vid Förrådsvägen i Salem.

Enligt Närström ska Fågelsången få en ”rejäl” hall för skolverksamheten, men han vill inte se något större hallbygge utan berättar att S hellre lägger de 40 miljonerna på en idrottsplats och hall på annat håll och dessutom skjuter till 40 miljoner kronor.

Tycker det är ”märkligt”

– Vi har ju tagit ett fullmäktigebeslut om att utreda Bintebo eller Fågelsången för att bli idrottsplats. Att sedan bara fatta ett beslut om att lägga 40 miljoner någonannanstans är märkligt. Då kommer ju en idrottsplats skjutas ytterligare 10 år på framtiden, säger Arne Närström.

Närström tycker inte heller att Fågelsången är lämpligt för att bli en större idrottshall som vid Skogsängsskolan eller Säbyskolan.

Hänvisar till löfte

– Det blir tufft med trafiken då, dessutom har vi lovat boende på Rönningeborg att det inte ska bli störande trafik, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) bekräftar att mötet med de boende ägt rum, men säger:

– Jag kommer inte exakt i håg hur formuleringarna gick, men vi var alla inne på att ordna en så störningsfri lösning som möjligt. Gymnastiksalen diskuterades inte då. Men med den parkeringslösning som nu presenteras tror jag att vi uppnår det, säger Kalderén.

Kalderén: ”Störningar minimeras”

Enligt Kalderén är antalet parkeringsplatser i planförslaget som är på väg omkring 40 platser. Enligt kommunalrådet kommer förslaget till infartsväg bli den norra lösningen. Antalet p-platser som han menar är likvärdigt med Skogsängsskolans föreslås ligga utefter infartsvägen, inte vid Rönningeborg.

– Även om vi skulle bygga en väldigt liten gymnastiksal så skulle den utnyttjas för aktiviteter kvällstid. Under alla förhållanden skulle det bli trafik, men med den parkeringslösning som nu föreslås ska störningar minimeras, säger han.

Hård diskussion

Efter en hård diskussion vid senaste kommunfullmäktige där också Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Rönningepartiet yrkade på att frågan om hallen vid Fågelsången skulle återremitteras för beredning blev till slut så fallet. Frågan kommer upp på nytt i höst. Men enligt Kalderén är Alliansen fullt inställd på Fågelsången.

– En idrottsanläggning med löparbanor med mera finns inte på dagordningen. Så det handlar inte om Fågelsången eller Lövhagen/Bintebo. Fågelsången måste få en vettig gymnastiksal, säger Kalderén.