Vill införa ”vinkbuss”

Upplands-Bro Kommun­styrelsens nya utskott, arbetsmarknadsutskottet vill införa en så kallad ”vinkbuss”. Tanken är att bussen ska kunna användas på sträckor där kollektivtrafiken går glest och som badbuss under sommartid.

Enligt ett beslut den 18 mars ska det nya utskottet jobba fram ett förslag för var och när bussarna ska gå.