Vill inte förknippas med tipp

Det här fotomontaget av den planerade tippen har Brottbybon Georg Wallentinis gjort. Han är en av dem som är orolig för att infarten till Brottby ska förfulas av en synlig hög med jordmassor.
Det här fotomontaget av den planerade tippen har Brottbybon Georg Wallentinis gjort. Han är en av dem som är orolig för att infarten till Brottby ska förfulas av en synlig hög med jordmassor.
Det blev tror uppslutning till mötet som aktionsgruppen "Stoppa Brottbytippen" bjudit in till.
Det blev tror uppslutning till mötet som aktionsgruppen "Stoppa Brottbytippen" bjudit in till.
Brottbybor vill inte att deras hemort förknippas med en jättetipp. 70 personer kom till ett protestmöte för att stoppa planer på en deponi för schaktmassor.

– Varje samhälle behöver en signatur och jag vill att Brottbys signatur ska vara kvarnen och inte en stor massdeponi, sade Brottbybon Sonia Wallentinus på mötet i Karbyskolan i tisdags.

Mitt i har tidigare berättat om planerna på att anlägga en massiv förvaringsplats för schaktmassor vid E18 i Brottby.

Det är företaget företaget KGR Entreprenad som tänker ansöka om tillstånd för att uppföra en tipp på en äng söder om infarten till Brottby.

Brottbyborna är inte förtjusta i tanken. På protestmötet i tisdags diskuterades främst hur en stor jordhög, precis där Brottby börjar skulle påverka bilden av orten.

På mötet ventilerades också oro för buller och transporter och hur detta skulle påverkar gårdar med djur. Framförallt tävlingshästar som föds upp i närheten är känsliga.

Just nu finns en samrådshandling i ärendet ute. Brottbyborna har till den sista april på sig att tycka till skriftligt om planerna.

Bakgrunden är den höga byggtakten i Stockholm. Väg- och bostadsbyggen genererar massivas av schaktmassor som måste förvaras någonstans.

– Det är ett jätteproblem i regionen, vi har inte tillräckligt med platser att förvara schaktmassor på, säger Ingemar Burell på projektets plankonsult Terraproject.

Fakta

Så här mycket jord och berg ska dumpas i Brottby

Tillståndet som KGR Entreprenad söker är på 25 år.

Under den tiden är tanken att cirka 280 000 ton schaktmassor ska dumpas på platsen per år. Maxvolymen ska ligga på 560 000 ton per år.

Transporter till och från tippen ska pågå mellan sex på morgonen till sex på kvällen. Vid behov ska de utökas till att pågå i till klockan tio på kvällen.

I snitt räknar man med runt 30 transporter in per dag.