Vill kartlägga skolvägarna

JÄRFÄLLA Kommunen borde göra det enklare för barn och föräldrar att gå eller cykla till skolorna, tycker Centerpartiet i Järfälla.

I en enkät till grundskolorna som Lokaltidningen Mitt i gjort, och som redovisades i tidningen den 3 september, har endast två skolor ”vandrande skolbussar”, där vuxna turas om att gå med barnen till skolan.

– För min del tycker jag att kommunen ska kartlägga gång- och cykelvägar och göra det enklare att cykla och gå till skolorna. Trafikproblemet går inte att lösa med fler parkeringar för bilister, säger Aphram Melki (C), som reagerat på resultatet i enkäten.