Vill ha konstgräs på Snättringeskolan

konstgräs
Konstgräs minskar skaderisken, menar skribenterna.
Eleverna på Snättringeskolan kämpar för att få konstgräs – både för dem själva, men också för allmänheten, på skolans fotbollsplan, där det i dag är grus.

På rasterna ramlar alltid någon och gör illa sig, vilket gör att vi är i behov av många rastvakter på fotbollsplanen.

Skaderisken är stor då det lätt sker fällningar eller tacklingar. När vi får in grus i såren ökar infektionsrisken och bakterier från gruset kommer in i våra kroppar.

Det skulle definitivt underlätta för oss barn

Därför är det mycket bättre med konstgräs. Det skulle definitivt underlätta för oss barn, men också för personalen om det skulle bli konstgräs.

Vissa säger att det kommer att kosta mycket, och ja, det kommer det att göra.

Men Stockholms fotbollsförbund i samarbete med Stockholmsidrotten är villiga att ge 400 000 kronor till byggprojektet.

När konstgräset väl är lagt kommer flera tusen personer bli intresserade och motiverade att träna.

Rebecca Lagerqvist 

Ingrid Rimpi