ANNONS

Vill koppla ihop Järvas områden

Här finns planer på att bygga ihop Rinkeby, Spånga och Tensta.
Här finns planer på att bygga ihop Rinkeby, Spånga och Tensta.
Fler områden i Järva ska kopplas ihop. Det vill staden i förslaget till ny översiktsplan.
ANNONS

Tydligare kopplingar mellan områden i Järva är den stora visionen för stadens framtida planering i området.
Ett exempel som nämns är Spånga kyrkväg, som man på sikt vill omvandla till en mer stadsliknande gata, kantad med ny blandad bebyggelse.
– Vi vill framför allt göra stråket tydligare, genom att förtäta längs delar av vägen mot Spånga centrum, Bromsten och i Tensta vid Hjulstavägen med butiker i bottenvåningar för bättre närservice, säger Fredrik Jensen, områdesstrateg för yttre västerort vid stadsbyggnadskontoret.
Mitt i har tidigare berättat om planer på att bygga ihop Tensta, Rinkeby, Bromsten samt området öster om Bromsten intill Ulvsundavägen. Där föreslås att cirka 800–1 000 bostäder byggs. I förslaget vill man också bättre koppla ihop omgivningen med förskola, parker, gator och gång- och cykelbro.
– Till våren kommer tre arkitekt-team ta fram förslag på hur man bäst kopplar ihop områdena och förslagen kommer ligga till grund för den struktur som sedan kommer att presenteras i programsamrådet, säger Helena Persson som arbetar med planerings- och gestaltningsfrågor vid stadsbyggnadskontoret.
Ett av nyckelorden för ihopkopplingarna mellan områdena är social hållbarhet.
– Det handlar bland annat om att binda samma områden och göra det lättare att röra sig mellan stadsdelar och grannkommuner. Det kan göras genom ny bebyggelse, nya parker med till exempel utegym, lekparker, och gång- och cykelvägar, säger Fredrik Jensen och fortsätter:
– Det kan också vara att bygga bort otrygga platser och fler lokaler i bottenvåningar för att stärka stadslivet, framför allt i stadsdelscentrumen.
Även på Järvafältet planeras tydligare kopplingar.
– Mellan Tensta och Akalla finns ett klart behov av att kunna röra sig mer mellan nord och syd. Där tittar vi på att anlägga gång – och cykelvägar. Vi undersöker också möjligheten att bygga bostäder närmare E18 på Tensta- Rinkebysidan.
På fältet finns också, enligt förslaget till översiktsplan, behov av att stärka de gröna ytorna, till exempel genom plantering av nya träd. Det bör också bli lättare att ta sig ut på fältet.
– Det är snårigt på vissa ställen och det bör göras enklare att ta sig ut på fältet från bostadsområden.

Fakta

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

 • 2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.
 • tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.
 • Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:
 • Tensta torg, 10-11 november
 • Kista galleria, 12-13 november
 • Brommaplan, 14-15 november
 • Älvsjö torg, 16-17 november
 • Skärholmens centrum, 18-19 november
 • Vasaparken, 20 november
 • Västermalmsgallerian, 21-22 november
 • Gullmarsplan, 23-24 november
 • Fältöversten, 25-26 november
Källa: Stockholm stad
ANNONS