Så vill Kungsängenborna ha sitt nya torg

Visionsbild av Kungsängens torg. Illustrerad från söder mot norr
Visionsbild från söder mot norr. Längst ner till höger är Kulturhuset med nya trapporna.
Ett stort tråkigt ingenting. Så kan man sammanfatta den allmänna uppfattningen av Kungsängens torg i nuläget. Men efter höstens medborgardialoger har kommunen fått många idéer på hur platsen kan utvecklas.

Dialogerna genomfördes under hösten 2016 för att kommunen skulle få veta vad Kungsängenborna tycker om torget nu när det ska byggas om. Målet är att skapa en plats med en tydlig identitet och där människor i alla åldrar vill samlas.

”Kungsängens torg? Det är varken bra eller dåligt. Det är bara ingenting.”

Kvinna 43 år, ur kommunens medborgardialog

Upplands-Bro kommun har nyligen sammanställt resultaten av medborgardialogerna inför det fortsatta arbetet och på den positiva sidan är att torget upplevs som tryggt, men i övrigt anses det vara en tråkig plats som man mest passerar.

Istället efterlyser invånarna mer belysning, bättre tillgänglighet och möjligheter till aktiviteter och lek. Man vill att det ska vara en samlingsplats där man kan umgås på olika sätt.

”Visionen för Kungsängen torg är att skapa en identitetsstark mötesplats för Kungsängenbor men också för besökare. Torget ska bli en plats att vilja vistas på – året runt. Det ska finnas något för alla, stora som små.”

Upplands-Bro kommun, vision för nya torget

Utefter önskemålen har Upplands-Bro kommun och White arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag som innehåller solbänkar och grönska, men också aktiviteter som lekplats och vattenlek.

– Vi har identifierat vissa grupper som inte befinner sig på torget idag och det är bland annat barn och unga, så därför har ett fokus legat på dem, säger Yaël Bratel som är samhällsplanerare och beteendevetare på White arkitekter.

Nu fortsätter arbetet med att bestämma vilka delar som ska ingå i det nya torget, att utreda tekniska förutsättningar på torget och se hur man kan bygga det inom planerad budget. En preliminär byggstart är satt till hösten 2017 och planen är att det ska vara klart under sommaren 2018.

Fakta

Önskemål till nya torget

Utökad belysning
Mer grönska
Möjlighet till aktiviteter och lek
Vatten/fontän
Sittmöjligheter i sol och skugga
Bättre tillgänglighet
Wow-faktor!
Målpunkt och mötesplats

Källa: Upplands-Bro kommun