LÄS ÄVEN
Elever: Nationella provet får inte avgöra betyget