Vill öppna nytt boende för flyktingbarn

Upplands-Bro I år väntas 13 ensamkommande barn och ungdomar komma till Upplands-Bro. Det är en ökning med sex ensamkommande jämfört med tidigare år.

I dag finns 17 platser för kommunens 22 ensamkommande ungdomar, varav fem i så kallade utslussningslägenheter. För de övriga ungdomarna måste kommunen köpa externa platser. Nu utreder kommunen möjligheten att öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn.

Förhandlingar om att starta ett boende har inletts med företaget Vårljus AB, som ägs av 25 kommuner i Stockholms län, men än så länge har inga beslut fattats.