Min lokala hjälte

Så vill politikerna lösa akutvårdskrisen

Södersjukhusets entré.
Väntetiderna på Södersjukhusets akutmottagning blir bara längre.
Akutvården i Stockholm har det fortsatt tungt. Med för många patienter, dygnslånga väntetider och brist på personal har en ohållbar situation uppstått där det inte finns någon akut lösning på problemen.
– Det har uppstått en svår situation, säger sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M).

Mitt i skrev i november om att köerna fortsätter att växa på akutens väntrum och nu kommer fler larm om krisen inom akutsjukvården.

Södersjukhuset (SÖS) behöver ytterligare 35 vårdplatser – och det är nu. Många patienter fick vänta länge över julhelgen och alltsammans utvecklades till en ohållbar situation. Detta säger SÖS vd Tomas Movin till Dagens Nyheter.

Erika Ullberg (S) är finanslandstingsråd i oppositionen. Hon ser väldigt allvarligt på den situation som uppstått på akutsjukhusen runtom i Stockholm.
– Jag besökte själv Södersjukhuset nyligen för att få en uppfattning om det allvarliga läget. Jag blir väldigt oroad och upprörd när de styrande moderaterna vill tona ner problemen.
– De patienter som tvingas vänta upp mot 40 timmar, de äldre som far väldigt illa för att det inte finns några platser och den personal som får jobba övertidstimmar, de känner inte igen sig när Alliansen påstår att det inte är någon kris.

Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) konstaterar att trycket har varit högt under julhelgen som var. Vilket, enligt henne, berodde på stockholmarnas magsjuka och även att influensan kom tidigare än beräknat i år.
– Det blev mycket på en gång samtidigt som även personal insjuknade. Detta med en kort helg där många vill ha semester samtidigt, det blev en svår situation för de som då jobbade.

Alliansens lösning för akutsjukvården är närakuter. Sammanlagt ska tolv stycken stå klara under nästa år, varav fyra under 2017.
– För att få den här situationen stabil på sikt, kommer vi inom kort att presentera en närakutsstruktur. Närakuter är delvis nytt och ska hjälpa oss att få en stabilare sjukvård mellan akutsjukhusen och vårdcentralen.

Finns det något som ni kan göra i dag för att förbättra situationen?
– För att minska trycket som blivit borde sjukhusen först och främst titta på vad man kan göra lokalt. Det handlar om personal. Att rekrytera, behålla och att göra det mer attraktivt att arbeta på arbetsplatsen.

Erika Ullberg menar att Moderaterna så sent som förra året var emot närakuter.
– När Moderaterna tog över 2016 avskaffades närakuterna som fanns i länet och man lade ner en närakut på Danderyds sjukhus. Sent omsider har de förstått att detta varit en felaktig politik. De pratar om att återinföra närakuter, men det är beklagligt att patienterna får lida för Moderaternas politik. Fyra närakuter under 2017 räcker inte.

Hur hade ni löst situationen?
– Med två konkreta förslag. Det ena är att tillskjuta mer pengar till vårdcentralerna, så att de kan ha öppet längre och avlasta akutsjukhusen. Vi vill också öppna fem närakuter omedelbart. Detta på akutsjukhusen eller lokaler i närheten, inklusive i Södertälje som Moderaterna inte alls bryr sig om.