Vill prioritera mer trygghet

Kommunskyltra Österåker, Vaxholm, flytta
Fler poliser och bättre belysning, det är några prioriteringar som borde göras i Österåker kommun anser de som svarat på en trygghetsenkät.

Över 600 personer svarade på enkäten, som främst besvarades av de i åldrarna 26 till 60 år. Det skriver kommunen på sin hemsida.

44 procent ansåg att kommunen borde prioritera den generella tryggheten mer, som till exempel mer belysning och förebyggande arbete. 39 procent ansåg att det borde jobbas mer mot ungdomar och 17 procent att det behövs mer poliser.

Polisen borde prioritera trygghetsskapande åtgärder, som att vara mer tillgänglig och synlig med mer patrulleringar menar de som besvarade enkäten.

Trygghetsenkäten användes vid ett möte den 21 september, där bland annat Österåkers kommun och polisen diskuterade vilka områden som de tillsammans ska prioritera i framtiden.

Av de 600 personerna som svarade på enkäten var 37 procent män och 63 procent kvinnor.