Vill se bättre sortering på ön

UTÖ Kommunen har fått in ett förslag om en container för metall på Utö, eftersom detta saknas. ”Alla kapsyler, värmeljuskoppar etc. hamnar helt onödigt i soporna”, skriver kvinnan i sitt förslag.

Hon föreslår även en sopstation vid Spränga, eftersom de flesta fast boende och sommarstugor finns på den sidan.