Vill se klättervägg i Tessinparken

En medborgare vill se en klättervägg i Tessinparken.
En medborgare vill se en klättervägg i Tessinparken.
En östermalmare vill gärna se att staden bygger en klättervägg i Tessinparken. Detta enligt ett medborgarförslag.

Får du lust att klättra i något när du hänger i Tessinparken? Det gör i alla fall den östermalmare som skickat in ett medborgarförslag om en klättervägg till stadsdelsförvaltningen.

Medborgaren tycker att staden borde bygga en klättervägg i Tessinparken, i gräset intill det utomhusgym som redan finns i parken.

Väggen skulle enligt förslaget ha tre eller fyra sidor där både barn och vuxna kan klättra.

Stadsdelens tjänstemän och politiker har inte tagit ställning till förslaget ännu. Men sedan tidigare är det klart att ett klättercentrum ska byggas i ett gammalt tegelhus i gasverksområdet i Hjorthagen.