Vill se nya vägen i tunnel

Samrådet som just har avslutas berörde tre olika sträckningar. Den norra går genom Flemingsbergsskogen och Glömstadalen, den mellersta sträcker sig ned mot Hacksjön och Gladö industriområde och den södra Borkyrka.
Samrådet som just har avslutas berörde tre olika sträckningar. Den norra går genom Flemingsbergsskogen och Glömstadalen, den mellersta sträcker sig ned mot Hacksjön och Gladö industriområde och den södra Borkyrka.
Huddinge kommun vill att Södertörnsleden går i tunnel genom Flemingsbergsskogen och Glömstadalen. Det yttrandet väntas kommunstyrelsen lämna till Trafikverket efter samrådet om de olika sträckningarna.

Projektet Tvärförbindelse Södertörn innebär att det blir en ny sträckning av väg 259 som ska binda samman E4/E20 vid Kungens kurva/Skärholmen, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum.

För en månad sedan sickade Trafikverket ut tre alternativa korridoren för tvärförbindelsen på remiss till ett hundratal berörda organisationer, varav Huddinge kommun är en av dem. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunen väljer den norra korridoren, alltså en tvärförbindelse som förläggs i tunnel genom Flemingsbergsskogen och Glömstadalen.

– Vårt yttrande tar tydlig ställning för den norra korridoren eftersom den angör bättre till Flemingsberg och till Haninges regionala stadskärna. Att det blir i tunnel är viktigt liksom att få till en bra lösning med en full trafikplats i Masmo, säger kommunstyrelsen ordförande Daniel Dronjak (M).

Enligt kommunens utredning så ansluter varken den mellersta korridoren, som sträcker sig ned mot Hacksjön och Gladö industriområde, eller den södra korridoren, som går genom Botkyrka, till den regionala stadskärnan Flemingsberg på ett bra sätt.

Kommunen menar dessutom att de båda alternativen innebär stor risk för fortsatt hög belastning på bland annat Glömstavägen.

I sitt yttrande påpekar också kommunen att större fokus bör ligga på att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafiken.

I höst går ärendet ut på remiss ytterligare en gång och i början av nästa år planerar Trafikverket att bestämma var vägen ska gå.