Vill söka med metalldetektor vid Brunnsviken

Brunnsvikens strandbad.
Brunnsvikens strandbad.
Man vill öva med sin nya metalldetektor vid Brunnsvikens strandbad – har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Kapsyler, guldarmband, silverringar – man kan hitta mycket med en metalldetektor. Nu har en man ansökt hos Länsstyrelsen för att få använda sin metalldetektor vid Brunnsvikens strandbad.

”Jag är i första hand ute efter att lära mig min nyköpta detektor och behöver därför en yta att göra det på. Jag skulle vilja ha tillståndet på en badstrand efter att ha samtalat med Länsstyrelsen”; skriver mannen i sin ansökan.

Att använda metalldetektor är hårt reglerat, men mannen lovar att rapportera om han hittar något som står ut från mängden.

”Jag är insatt i vilka regler som gäller beträffande detektering och kommer naturligtvis att kontrollera på kartan så att jag inte befinner mig på platser som är skyddade. Skulle jag mot förmodan springa på något som ser konstigt ut anmäler jag detta till Er”, avslutar mannen sin ansökan.

Reglerna kring metallsökare har tagits fram för att skydda fornfynd från att länsas.

Fakta

Så säger lagen

Man får sälja och köpa metalldetektorer, men inte använda dem utan tillstånd.

I kulturminneslagen finns ett generellt förbud mot att använda metallsökare. De får inte medföras på fornlämningar, annat än vid färd på väg som är upplåten för allmänheten.

Enligt lagen får metallsökare användas av Riksantikvarieämbetet, samt i militär verksamhet eller annan myndighets verksamhet som inte avser att söka efter fornfynd.

Länsstyrelsen får lämna tillstånd till användning av metallsökare för undersökning av fasta fornlämningar eller platser där fornfynd har påträffats. Länsstyrelsen kan vidare lämna tillstånd till användning av metallsökare, om det finns skäl.

Källa: Riksantikvarieämbetet