Vill spränga berg för att expandera

Magnus Bjertsjö och Anders Öjes hoppas en dag kunna expandera företaget Tyroflex.
Magnus Bjertsjö och Anders Öjes hoppas en dag kunna expandera företaget Tyroflex.
Ett berg ska sprängas – om företaget Tykoflex får som det vill. Företaget vill köpa en tomtmark av kommunen.

Men Miljöpartiet är kritiskt till planerna.

Det är trångt i Tyresö. Möjligheterna för företag att växa är små. Det är därför det familjeägda företaget Tykoflex i Lindalen vill köpa tomten som ligger bakom deras verksamhet.

– Vi vill växa och expandera och då är vi även angelägna om att kunna stanna här. Vår personal är till största delen från Tyresö och vi har såväl en del kunder som leverantörer i kommunen, säger Anders Örjes.

Anders Örjes är ägare till företaget som 1958 startade i en villa i Tyresö. Numera har företaget 60 anställda. Huvudverksamheten handlar om konstruktion och tillverkning av kopplingar till optisk fiber för bredband och telefoni samt snabbkopplingar för rörsystem.

Företaget har i flera år sneglat på tomten och nu har kommunen antagit detaljplan med syfte att upplåta tomten för småindustriändamål. Men när företaget kommer att expandera eller hur mycket menar Anders Örjes beror på ekonomi och kundunderlag.

– Först ska vi säkra tomten och spränga berget som finns där. Det är mycket jobb.

En viss risk upplever såväl han som vd:n Magnus Bjertsjö för att någon annan skulle vara intresserad av tomten.

– Det här är nog en av de få industritomter som finns kvar i Tyresö. För oss blir tomten en viktig förutsättning för att kunna växa i kommunen, säger Magnus Bjertsjö.

Att det finns få tomter och få möjligheter till förtätning är Åke Skoglund, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen vid Tyresö kommun, väl medveten om.

– Vi har haft ett antal företag som har flyttat för att de velat växa men inte kunnat. Det är naturligtvis inte bra eftersom det då försvinner arbetstillfällen.

Han är dock positiv till Tykoflex vilja att expandera. Att kommunen hoppas kunna gå just det här företaget till mötes beror framför allt på geografiska förutsättningarna.

– Nu har vi möjlighet eftersom det finns mark intill. Men sedan blir det svårare och svårare för företag att bygga mera, eftersom man kommer närmare befintliga bostäder, säger Åke Skoglund.

Tyresö kommun har gjort en inventering av alla industriområden för att se hur det går att förtäta och utnyttja markerna bättre.

– Det finns i dag möjlighet att bygga i de gamla områdena också. Många vet inte att byggnaderna där får vara upp till tio meter.

Marie Åkesdotter, Miljöpartiet i Tyresö, tycker inventeringen är bra men är av flera skäl samtidigt kritisk till att kommunen säljer ut den här marken.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp i stället för frimärksplanering. Nu fortsätter kommunen på samma sätt som tidigare och säljer ut bitar. Då mister vi kontrollen över hur marken skulle kunna utnyttjas bättre, säger hon.

Marie Åkesdotter menar till exempel att inventeringen visat att det finns många asfaltsdelar som skulle kunna förvandlas till verksamheter.

Hon tycker även att det är tråkigt att berget på tomten ska sprängas bort, då det ska byggas bostäder på UR-tomten intill.

– Det är väldigt olyckligt. Det är både bättre och trevligare ha kvar berget. Jag är övertygad om att det skulle fungera som en barriär, både visuellt och mot störande buller.

Den nedlagda Shellmacken har matkedjan Willy visat intresse för, berättar hon.

– Där vill man spränga bort delar av berget också men det kommer vi inte att acceptera.

– Det är också tråkigt att det är först när det kommer exploatörer som kommunen agerar, i stället för att initiativen kommer från oss. Vi måste ha långsiktig planering, säger Marie Åkesdotter.

Fakta

Översyn av mark

Tyresö kommun har gjort en inventering av hur kommunens industrimarker skulle kunna utnyttjas effektivare.

Kommunen har i huvudsak fyra industriområden: Bollmora, Södra Lindalen, Petterboda och i Trollbäcken.

Många företag som tvingats lämna Tyresö på grund av markbristen har i stället etablerat sig i Skrubba.

Källa: Tyresö kommun