Vill ta bussen men får ingen p-plats

En dag chansade Anna Woodruff och ställa sin bil på en tretimmarsparkering intill infartsparkeringen, som var full. När hon kom tillbaka hade hon – och 30 andra – fått p-böter.
En dag chansade Anna Woodruff och ställa sin bil på en tretimmarsparkering intill infartsparkeringen, som var full. När hon kom tillbaka hade hon – och 30 andra – fått p-böter.
Kommunen uppmanar bilpendlare att ta bussen när Danviksbron renoveras. Men det finns inte tillräckligt med infarts­parkeringar.

– Behovet är omättligt, säger samhällsbyggnadschefen Lars Öberg.

Renoveringen av Danviksbron är i full gång. Endast ett körfält är öppet i varje riktning och det gör att det tar minst 20 minuter längre tid att ta sig till Slussen från Värmdö, enligt Stockholms trafikkontor. Därför uppmanar Värmdö kommun sina bilpendlare att åka kollektivt till och från Stockholm. Men det kan vara svårt när bristen på infartsparkeringar redan är stor.

– Det finns inga lediga platser, säger pendlaren Anna Woodruff, som nu har bestämt sig för att jobba hemifrån.

Två extra busslinjer har satts in för att möta den ökade kollektivtrafiken och inom ett par veckor ska runt 50 nya parkeringsplatser finnas längs med Bagarvägen i centrala Gustavsberg. Men Anna Woodruff är inte imponerad.

– 50 platser är en droppe i havet, säger hon.

Lars Öberg, Värmdös samhällsbyggnadschef, håller med.

– Det är stor brist på infartsparkeringar, vilket är mycket problematiskt eftersom kommunen inte kan tillhandahålla parkeringsplatser, säger han.

Kommunen äger helt enkelt inte marken som är mest aktuell för parkeringar. Det största trycket finns vid Värmdös stora köpcentrum. Butikerna där har satt stopp för fler infartsparkeringar.

– De vill freda sin egen affärsverksamhet, säger Lars Öberg.

Samhällsbyggnadskontoret vill nu skapa fler platser på den kommunägda centrumparkeringen i Gustavsberg. Det kan även bli aktuellt med p-platser mellan Hemmesta och Ingarö­korset.

– Just nu tittar vi på möjligheter till infartsparkeringar utefter hela sträckan, säger Peter Frej (M), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Dialog mellan markägarna och kommunen pågår.

Samhällsbyggnadskontoret vet inte hur många pendlare som är i behov av platser.

– Men vi får många förtvivlade samtal om att de ibland inte får plats och sedan får betala böter för att de ställer sig på en annan parkering, säger han.

I Värmdö kommun finns 800 infartsparkeringsplatser.

– Men det är ju flera tusen som pendlar, säger Anna Woodruff, som menar att det akuta behovet inte kommer att minska.

– Om några år står vi inför en renovering av Slussen – vad händer då? Och det är inte färre som flyttar till Värmdö, säger hon.

Om några år står vi inför en renovering av Slussen – vad händer då?Anna Woodruff

Fakta

Här finns infartsparkeringarna

Värmdö Marknad: 200 platser.

Gustavsbergs centrum: 135 platser.

Brunn centrum: 120 platser.

Grisslinge: 100 platser.

Södra Mölnvik: 100 platser.

Pilhamn: 80 platser.

Ålstäket: 70 platser.

Hemmesta centrum: 65 platser.

Ramsmora: 55 platser.

Hemmesta vägskäl: 40 platser.

Östra Ekedal: 20 platser.

Bleket: 20 platser.

Källa: Värmdö kommun