Vill utöka socialt Skyddsnät

Lidingö Just nu söker Lidingö stad familjer och personer som kan vara ett extra stöd till barn och deras föräldrar.

Kommu­nen söker både kontakt­personer som fungerar som en vuxenkompis och träffar barnet några timmar i veckan, kontaktfamiljer som tar emot ett barn eller syskonpar cirka en helg i månaden samt familje­hem som tar emot barn på heltid.