Min lokala hjälte

Villa kan rivas för att ge plats åt nya parhus

Ett byggföretag vill riva en villa på Herdevägen i Sundby för att bygga två parhus med sammanlagt fyra lägenheter. Den 12 november är sista dag att lämna synpunkter på det planförslag som är ute på samråd.

Förslaget kan uppfattas som kontroversiellt eftersom den moderna arkitekturen och den täta exploateringen skulle avvika från områdets karaktär.

– Det är många som protesterar mot detta, det blir mycket hus och lite gräs, säger Mona Hedenskog, vice ordförande i Sundby egnahemsförening.

De har inte haft ärendet uppe än och Mona Hedenskog betonar därför att hon i det här skedet uttalar sig i egenskap av Sundbybo och inte talar för Sundby Egnahemsförening.

– Vi kommer absolut ta upp det här nästa gång vi sammanträder, säger hon.

Något som engagerar betydligt fler än de Sundbybor som bor inom synhåll från de föreslagna parhusen är det faktum att ett genomfört projekt kan bli prejudicerande.

– Många tänker: Har man tillåtit det en gång kan de göra likadant igen. Det skulle kunna leda till att området tappar sin karaktär, säger Mona Hedenskog.

De nya parhusen ät tänkta att få fasader i ljus, slät puts alternativt naturfärgad träpanel samt tak av papp eller plåt. Husen byggs i två plan med en föreslagen bygghöjd på 7,5 meter – att jämföra med den högsta bygghöjd på 6,6 meter som råder i dag.

Enligt planbestämmelserna för området får varje tomt inte heller styckas av till mindre än 600 kvadratmeter, men om parhusen blir verklighet skulle det innebära att varje bostad endast fick 400 kvadratmeter tomt.

Har man tillåtit det en gång kan de göra likadant igen.Mona Hedenskog Sundbybo