Villa Skoga kan bli kontorshus

Villa Skoga
Villa Skoga byggdes 1926 som privatbostad av riksdagsmannen Oscar Sjölander.
Planerna på att sälja den historiska byggnaden Villa Skoga blir allt mer konkreta. Om allt flyter på kan en köpare teckna ett första avtal redan i vinter.

– Tanken är att den processen ska löpa på ganska snabbt nu. Det är en förhoppning och ambition vi har att det avtalet ska vara upprättat innan årsskiftet, säger Mathias Rantanen som är samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun.

Debatten har gått hög om det kommunägda huset Villa Skoga ska bevaras eller rivas, men det senaste året har den politiska inriktningen varit att sälja huset i befintligt skick.

I ett förslag till markanvisningsavtal som ligger uppe för beslut i kommunstyrelsen den 8 november finns dock inga krav på att allmänheten ska ha tillträde till huset.

I det framgår att byggnaden ska bevaras men att köparen får använda byggnaden för till exempel bostäder eller kontor om den vill. För att detta ska vara möjligt måste detaljplanen ändras och skyddsbestämmelser läggas till.

Ett markanvisningsavtal är ett första steg i en försäljningsprocess, sedan väntar ett köpeavtal som reglerar köpet ytterligare. Vilka intressenter som finns och vad de vill göra med huset är ännu inte offentligt.