Villa Söderås fick rätt mot kommunen

Tvisten om vallarna runt Villa Söderås har fortfarande inte nått en lösning.
Tvisten om vallarna runt Villa Söderås har fortfarande inte nått en lösning.
Det var fel av Lidingö stad att låta en nämndordförande själv fatta beslut om vite för Villa Söderås ägare. Nu måste ärendet gå en vända till hos kommunen - två år efter det ursprungliga beslutet.

Mark- och miljödomstolen ger ägarna av Villa Söderås rätt i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut, som gick på miljö- och stadsbyggnadsnämndens linje. Det var fel av nämnden att låta ordföranden fatta beslut om vite.

Det var hösten 2014 som kommunen beslutade att marken utanför Villa Söderås skulle återställas och att de över två meter höga jordvallarna skulle tas bort. Om så inte gjordes skulle fastighetsägaren, VSQ Property AB, bli tvungen att betala vite på 350 000 kronor.

Beslutet hade delegerats till nämndordföranden eftersom nämnden gjort bedömningen att ärendet var så pass brådskande – något som kommunallagen ger utrymme till. Mark- och miljödomstolen anser dock inte att ärendet var så pass brådskande att delegeringen kan anses motiverad. Därför ska beslutet upphävas.

Nu har den långdragna tvisten kring Villa Söderås åter landat på Lidingö stads bord.

LÄS MER: Snart kan vallarna vara borta

LÄS MER: Villa Söderås ägare backar efter kritiken

LÄS MER: Avslag för Villa Söderås hos länsstyrelsen