Villa Söderås stängd – och såld

Elfvik Nya ägare har tagit över Villa Söderås, men det är oklart vilka de är och vad som kommer att hända med huset. Tidigare ägare drev hotell- och konferensverksamhet.

Frågan kvarstår också hur det ska gå i ärendet med det 20-tal träd som de tidigare ägarna, Villa Söderås AB, fällde på kommunens mark. Fällningen ledde till en polis­anmälan och kommunen kräver 2,7 miljoner från de tidigare ägarna. Utredningen pågår fortfarande.

Enligt rykten har ett konsulat köpt fastigheten och huset är tänkt att rymma en ambassad. Det är dock inget som har kommit till utrikesdepartementets kännedom, enligt UD:s presstjänst.