Villaägare: Bygg ett inomhuscentrum i Bro

Utbudet i Bro centrum är för skralt, tycker villaägarna.
Utbudet i Bro centrum är för skralt, tycker villaägarna.
Broborna förtjänar ett riktigt centrum.

Det tycker Upplands-Bros Villaägarförening, som kräver att politikerna gör en utredning om centrumets framtid.

Villaägarna i Upplands-Bro är besvikna på utbudet i Bro centrum. Det skriver de i ett brev till kommunens politiker, där de presenterar en rad olika förslag om hur centrumet bör utvecklas.

Villaägarna vill bygga ett inomhuscentrum i två plan, på den nuvarande parkeringsplatsen. De vill också bygga en gång och cykelbro över vägen mot järnvägsstationen.

”Något måste göras för att rädda centrumstrukturen med handel och samhällsservice”, skriver de.

De föreslår att fastighetsägaren bygger ett köpcentrum med en livsmedelshall, ett café, en restaurang och ett eget systembolag.

– Det är en skrivelse som andas en vilja till utveckling och förändring. Samtidigt är det alldeles för tidigt att uttala sig om planerna. Först och främst handlar det om att se vilka ekonomiska förutsättningar som finns. Det är en resursfråga, säger Mathias Rantanen, tillförordnad tillväxtchef i Upplands-Bro kommun.

Han säger att det inte finns något aktuellt uppdrag om att utveckla centrumet, men att frågan har diskuterats flera gånger.

– Vi jobbar med frågan. Det finns en beredning på tillväxtkontoret och en dialog med den politiska församlingen.

Redan nu finns det planer på att utveckla ytorna kring centrumet. Bland annat byggs en ny församlingslokal intill torget och en aktivitetspark vid Råbyplan. Om E.ON väljer att flytta sin kraftvärmeanläggning vid Enköpingsvägen frigörs ytterligare ytor att bygga på.