Villaägare får stycka av och bygga

Bromma Kyrka En villaägare i Bromma ville stycka av sin tomt och bygga ett hus till där. Denne har nu fått till stånd en ny detaljplan som gör avstyckningen möjlig så att ett nytt hus kan byggas.

Sedan 2011 har stadsbyggnadskontoret inventerat detaljplaner för villaområden i bland annat Alvik och Äppelviken eftersom stadsbyggnadsnämnden ser ett behov av att modernisera bestämmelserna.