7,86

procent var sjukfrån­varon i Spånga-Tensta de senaste året. Det är en sänkning jämfört med året innan.