Villaägarna ger inte upp om Södergården

Berndt, Barbro, Benita och Sigvard. På andra sidan häcken ska ett av bostadshusen byggas.
Berndt, Barbro, Benita och Sigvard. På andra sidan häcken ska ett av bostadshusen byggas.
Benita, Berndt, Sigvard och Barbro är besvikna över att överklagan avslogs.
Benita, Berndt, Sigvard och Barbro är besvikna över att överklagan avslogs.
Benita och Berndt Johansson kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.
Benita och Berndt Johansson kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.
södergården
Restaurangen är en av flera fastigheter som ska rivas för att ge plats åt Södergården.
Södergården.
Södergården.
Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Södergården. Villaägare som berörs av byggnationen tänker överklaga igen.

I mars förra året klubbade kommunfullmäktige i Tyresö detaljplanen för Södergården. Sju flerbostadshus på tre till fyra våningar ska byggas i korsningen Vendelsövägen, Kärrvägen och Slättvägen. Sammanlagt blir det 230 nya lägenheter.

Men detaljplanen upprörde. 30 villaägare i området kring Södergården överklagade till Mark- och miljödomstolen. Bland annat motsatte man sig bostadshusens höjd och närhet till närliggande villor. Nyligen, 19 januari, kom domen – överklagan avslås.

”Känns förjävligt”

Domstolen skriver att detaljplanen handlagts korrekt och att olägenheterna som de boende beskrivit inte är tillräckligt betydande för att strida mot lagen.

– Jag tycker det känns väldigt tokigt det här, förjävligt, säger Barbro Jansson.

Hon och maken Sigvard har bott i sin villa på Svalvägen sedan 1962. Nu kommer de blir närmsta grannar till ett 13 meter och tre våningar högt bostadshus.

– Balkongerna kommer vara in mot oss och hur kul är det då. Man får leva med persiennerna nedfällda om man något sånär ska känna sig bekväm, säger Barbro Jansson.

Beskedet om att Södergården kommer att bli av tynger dem.

– Vi har till och med tittat på att hitta något annat boende. Men att i den här åldern hålla på att byta, det är ju svårt, säger Sigvard.

Kommer överklaga igen

Benita och Berndt Johansson bor i huset bredvid. Insynen oroar även dem.

– De bygger för nära och för högt, säger Berndt Johansson.

Såväl Berndt och Benita som Barbro och Sigvard säger att de kommer att överklaga på nytt, till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. De tycker inte att kommunen har lyssnat på dem.

– Att skylla på att det inte finns någon annan mark att bygga fler bostäder på, det går inte, för det finns det, säger Benita Johansson.

”Detaljplanen är korrekt”

Kommunstyrelsens tillika miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Fredrik Saweståhl (M) kommenterar domstolens beslut.

– Överklagan har avslagits och det visar att detaljplanen är korrekt. För oss har det varit tydligt att vi på kommunen haft intentionen att utveckla den här korsningen och det är också en startpunkt för att utveckla centrumstråket genom Trollbäcken utmed Vendelsövägen. Vi har varit väldigt noga med att inte förtäta villaområdet, säger Fredrik Saweståhl (M).

Vad tänker du om att de närmast boende tänker överklaga igen?

– Jag tänker inget särskilt om det, alla har ju sin demokratiska rätt att överpröva om man har talerätt. Några tycker si och andra tycker så. Det är bra att saker prövas.

Kunde inte detaljplanen ha utformats på ett för villaägarna mer gynnsamt sätt?

– Jag har respekt för att man inte gillar det, men vi har ändå försökt hitta en balans. Vi lever i en växande storstadsregion med bostadsbrist och kan inte bara lägga armarna i kors och strunta i det.

Läs mer:

Fakta

Tidslinje över Södergården

30 mars 2017: Kommunfullmäktige i Tyresö antar detaljplanen för bostäder vid Södergården.

19 januari 2018: Mark- och miljödomstolen meddelar sin dom efter att 30 boende i området kring Södergården överklagat fullmäktiges beslut. Överklagan avslås.

9 februari 2018: Sista dagen att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.