Villaflytt var en lokal myt – byggdes i Rotan

Det var direktör Johan Alfred Wesström som lät bygga den vackra villan i Rotsunda.
Det var direktör Johan Alfred Wesström som lät bygga den vackra villan i Rotsunda.
Wesströms direktörsvilla byggdes i Rotsunda - och inte på Strandvägen i Stockholm som både Mitt i Sollentuna och en lokal historiebok gjort gällande.

I mitten av september berättade Mitt i Sollentuna om den gamla direktörsvillan i Rotsunda som under hösten kommer att bli dagverksamhet för äldre.

I artikeln återberättades en pikant detalj om husets historia: att det byggdes på Strandvägen i Stockholm och sedan flyttades till sin nuvarande plats i Rotsunda.

Uppgiften kommer från boken Det gamla Rotebro som är utgiven av Sollentuna hembygdsförening och skriven av hembygdsprofilen Nils Göransson.

Dessvärre är den inte korrekt.

– Det var en muntlig uppgift som Nils Göransson fick till sig, berättar Olof Svanberg, kommunantikvarie på Sollentuna kommun.

Däremot har villan flyttats – men bara ett 50-tal meter.

Det gjordes i samband med att villan restaurerades 2004, ett arbete som för övrigt genomfördes så väl att fastighetsägaren Merck Sharpe & Dohme Sweden fick Sollentuna kommuns byggnadsvårdsdiplom det året.

Under arbetet kunde man se att byggnaden aldrig hade monterats ner – och att den var konstruerad på ett sätt att det över huvud taget inte var möjligt.

– I och med detta dödförklarades historien om att villan flyttat från Strandvägen, berättar Olof Svanberg.

Fakta

Prisad renovering

Wesströmska villan i Rotsunda uppfördes omkring år 1900 av Johan Alfred Wesström, direktör på Wesströms verktygsfabrik.

2004 lät fastighetsägaren, läkemedelsbolaget Merck Sharpe Dohme Sweden, göra en omfattande renovering. Arbetet leddes av arkitekten Helena Tallius Myhrman som bland annat ritat Turebergskyrkan. Olof Svanberg på Sollentuna kommun bistod i arbetet.

Renoveringen, där huset i stor utsträckning återställdes i enlighet med originalutförandet, fick sedermera Sollentuna kommun byggnadsvårdsdiplom. I samband med detta flyttades villan i sin helhet cirka 50 meter.

Källa: Sollentuna kommun