ANNONS

Villan byggdes som privatbostad

Villa Skoga
Villa Skoga och dess stora trädgård.
Villa Skoga uppfördes 1926 som privatbostad av folkskolläraren, strejkledaren och riksdagsmannen Oscar Sjölander. Det har sedan använts som pojkhem i många år.
ANNONS

Oscar Sjölander var folkskolläraren och kantorn som slogs för statarnas rättigheter gentemot godsägarna under tidigt 1900-tal. Han drog igång Upplands Lantarbetarförbund och ledde två stora strejker, 1918 och 1925. Som riksdagsman drev han också frågan om nya tidsenliga avtalsformer för arbetare.

Oscar Sjölander

Oscar Sjölander

1926 lät han uppföra Villa Skoga som en av de första villorna i ett framväxande stationssamhälle. På den tiden omgärdades huset av en stor fruktträdgård och utanför tomten stod skogen tät.

Tio år efter Sjölanders död sålde änkan Jenny Sjölander år 1938 huset till Stiftelsen Baptisternas pojkhem. Både gård och hus renoverades för att passa de nya behoven – som hem åt 25 pojkar åt gången. I mitten av 40-talet kom verksamheten att allt mer inriktas på pojkar med en svårare social problembild innan man på 70-talet också började ta emot flickor.

Under sent 1960-tal blev Kungsängen ny centralort i kommunen och nära Villa Skogas tomtgräns växte en centrumbebyggelse fram. Markefterfrågan steg och 1977 ville Upplands-Bro kommun köpa en del av fastigheten för att kunna bygga en vårdcentral. Ett år senare stod kommunen som ägare till Villa Skoga.

I början av 1980-talet flyttade baptisternas verksamhet ut ur byggnaden och huset hyrdes istället ut till olika föreningar och för olika sammankomster. Både ABF och Socialdemokraterna har huserat där.

2012 dömde Attunda brankår ut brandskyddet på husets övervåning och provisoriska lösningar genomfördes. 2014 var problemet fortfarande inte löst. En dyr nota för brandskydd och renoveringar gjorde att man istället började diskutera en försäljning.

ANNONS