ANNONS

MP: ”Villapolitiken hämmar utvecklingen i centrum”

Är det bäst att bygga villor eller flerbostadshus på Lidingö. Fredrik Vinstock (M) och Patrik Sandström (MP) ser helt olika på saken.
Är det bäst att bygga villor eller flerbostadshus på Lidingö. Fredrik Vinstock (M) och Patrik Sandström (MP) ser helt olika på saken.
Fredrik Vinstrock (M).
Fredrik Vinstrock (M).
Patrik Sandström (MP).
Patrik Sandström (MP).
Majoriteten vill bevara Tindra-huset och bygga villor på tomten bredvid.
Fel tycker MP.
– Man väljer en, två villor istället för centrumutveckling, säger Patrik Sandström (MP).
ANNONS

Villor planeras på tomten bredvid Tindra–huset på Lejonvägen intill Lidingö centrum.

Lidingömajoriteten vill bevara villastaden, då den ger Lidingö sin särprägel

Fredrik Vinstock (M)

I det detaljplanearbete som just nu pågår är utgångspunkten att rusta upp och bevara den förfallna Tindra-huset och bygga en eller två villor på den obebyggda tomten bredvid.

Målet för majoriteten: Bevara Café Tindra-huset

Men planerna får kritik från oppostitionsrådet Patrik Sandström (MP).

Det centrumnära läget lämpar sig bättre för flerbostadshus, tycker han.

Fler bostäder bra för näringslivet

– Majoriteten hämmar utveckligen av centrala delar genom sin villapolitik. Man väljer en eller två villor i stället för centrumutveckling, säger han.

Hans utgångspunkt är att fler bostäder i centrala lägen skulle vara bra för utveckligen av till exempel det lokala näringslivet och kollektivtrafiken.

ANNONS

Dessutom har fastighetsägaren, ett norskt bolag tidigare visat intresse att bygga flerbostadshus, eller ett äldreboende inom det aktuella området.

Villastaden viktig för Lidingö

Patrik Sandström konstaterar också att Tindrahuset, som majoriteten vill försöka bevara, är väldigt förfallet. Att titta vidare på ägarens byggplaner tycker han är av större intresse för Lidingö.

Cafe Tindra förfaller

Går det att bevara 1920-talsvillan eller har förfallet gått för långt?

”Man stoppar enskilda fastighetsägare från att bygga flerbostadshus i Lidingö centrum, trots att tomterna vid Lejonvägen ska vara ett utvecklingsområde enligt stadens översiktsplan”, skriver Sandström i ett pressmeddelande.

Men det är inte aktuellt med flerbostadshus på Hersbysidan av Lidingö centrum.

– Lidingömajoriteten vill bevara villastaden, då den ger Lidingö sin särprägel, och därför är det inte aktuellt att bygga nya flerbostadshus på den sidan om Lejonvägen, säger Fredrik Vinstock, ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 

ANNONS