(rubrik saknas)

Fakta

Villapriserna står still i Sollentuna