Villapriserna steg med 14 procent

Värmdö Villapriserna i Värmdö har stigit med 14 procent det senaste året och med 2 procent under de senaste tre månaderna, visar statistik från Svenska Mäklarhuset.

Bostadsrättspriserna har sjunkit med 1 procent under den senaste tremånadersperioden och ökat med 4 procent sett över ett år.