Villastans hus har inte inventeras

När Stockholms stadsmuseum inventerade ytterstaden för att ta reda på vilka fastigheter som bör bevaras tog till slut pengarna och resurserna slut.

Hässelby villastad och Nälsta har fortfarande inte setts över.

När Stockholms stadsmuseum inventerade ytterstaden för att ta reda på vilka fastigheter som bör bevaras tog till slut pengarna och resurserna slut.

Hässelby villastad och Nälsta har fortfarande inte setts över.

Under åren 2004-2009 utförde Stockholms stadsmuseum en ytterstadsinventering för att ta reda på mer om fastigheternas historia. Under inventeringen pekade stadsmuseet ut och definierade kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, klassificeringar som sedan används av stadsbyggnadskontoret vid bygglovsansökningar och detaljplanearbete.

Men resurserna räckte inte till att inventera hela ytterstaden.

– Det finns flera stadsdelar som vi inte hann med, säger Lisa Sarban, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet.

Det största området i västerort som inte inventerats är Hässelby villastad. Nu klassificeras dessa bostäder om och när nya förändringar är på gång på en fastighet i området.

Finns risken att man missar att en byggnad inför förändring är kulturhistoriskt värdefull när den är oklassad, som i Hässelby villastad?

– Ja, det kan det ju vara, det är absolut en risk, säger Lisa Sarban, som understryker att en byggnad i regel ska klassificeras innan en större förändring görs och att den risken är störst vid en icke bygglovspliktig förändring.

Finns det några planer på att slutföra ytterstadsinventeringen?

– Som det ser ut nu så jobbar vi på det här sättet, det finns ingen finansiering för det, säger Lisa Sarban.