”Villatomten har blivit ett bostadskvarter”

Anna Engelbert (L) kallar husen vid Blackensvägen för "bostadskvarter".
Anna Engelbert (L) kallar husen vid Blackensvägen för "bostadskvarter".
Anna Engelbert (L) vill att stadsdelsnämnden ska få mer inflytande vid förtätningar.
Anna Engelbert (L) vill att stadsdelsnämnden ska få mer inflytande vid förtätningar.
Byggföretagen fortsätter att köpa upp villor, riva och bygga bostadsrätter i Älvsjö.
Villatomten på Blackensvägen hade tidigare ett bostadshus – i dag står där fyra hus med sju lägenheter.
Nu kräver Liberalerna att Älvsjös lokalpolitiker ska få yttra sig om framtida bygglov.

Anna Engelbert (L) ledamot i Älvsjö stadsdelsnämnd tycker att Blackensvägen är ett exempel på hur byggivern nått nya höjder.
– Vi är inte motståndare till att man förtätar i villaområden, men det måste ske med respekt till omgivande bebyggelse. I det här fallet har man utnyttjat bygglovet till max och byggt ett helt bostadskvarter med sju lägenheter på en villatomt. Då blir det något som radikalt ändrar stadsbilden, säger hon.

Hon berättar att hon fått många samtal från boende i området som överklagat förgäves och känner sig maktlösa. Detaljplanerna är gamla och tillåter ofta större exploatering än vad många tror.
– Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret tittar enbart på detaljplanen. De känner inte till de lokala förhållandena i området och hur byggnationerna påverkar den enskilda gatans karaktär.

Anna Engelbert anser därför att Älvsjö bör lämna in en begäran om att  vara remissinstans när det gäller ärenden av betydande karaktär eller bygglov som omfattar minst tre bostäder.

Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret tittar enbart på detaljplanen

Anna Engelbert (L)

Men Stefan Johansson, ordförande i stadsdelsnämnden (S) är skeptisk.
– Det här skulle bara leda till mer byråkrati och förlängda byggprocesser. Det finns ju redan möjlighet att överklaga och få bygglovet prövat, säger han.

På Blackensvägen har ett garage och komplementbyggnader rivits. Det tidigare enbostadshuset vid gatan har byggts om och innehåller nu två lägenheter. i en sluttning ner från berget, står två vita bostadshus efter varandra med två lägenheter i varje. Dessutom har det uppförts ett Attefallshus.

Flera närboende betonar att de inte har något mot vare sig fler bostäder eller nya grannar. De de vänder sig mot är hur man kan få ”pressa in” så mycket på en och samma tomt.
– När vi var uppe i hotellskrapan Talk hotel i Älvsjö gick vi ut för att titta på utsikten. När vi tittade mot Blackensvägen såg vi bara skog – förutom ett av de nya husen. Det stack upp, berättar en boende i området.

Men byggföretaget Valento AB som exploaterat tomten tycker inte att husen är skrymmande.
– Nej, vi är nöjda med dem. Älvsjö ska förtätas med fler bostäder, och det här blir funktionellt och fungerar jättebra för dem som flyttat in, säger Paulauskas Rimvydas, företrädare för Valento.

Enligt bolaget har alla lägenheter, utom en sålts. De stora gick  för omkring 5,5 miljoner kronor vardera. För Attefallshuset på 21 kvadratmeter fick köparen betala 2,3 miljoner kronor.

Fakta

Här är byggherrarna ofta på gång

Fenomenet med byggherrar köper upp villor och bygger parhus har pågått under mer än tio års tid.

De områden där utvecklingen märkts mest är:

Mälarhöjden

Aspudden

Herrängen

Långsjö