Villor kan byggas på Frejavägen

DJURSHOLM Tre eller fyra fristående villor eller en radhuslänga kan byggas på Freja­vägen 9-11 i Djursholm. Det anser kommunstyrelsen som har givit byggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva om området kan utformas för bostadsändamål. Kommun­styrelseledamoten Bengt Sylvan (FP) yrkade att området även skulle kunna användas för gruppbostäder. Hans förslag blev dock nedröstat med elva röster mot två. Området förvaltas av det kommunägda Djursholms AB och det är i dag planlagt för en handelsträdgård. Tidigare gick Vattenfalls luftledning genom området, men ledningen är nu riven.